Materiale pentru comunicarea solutiei catre cetateni

Detalii generale despre solutie se pot gasi la adresa: https://pri-desk.ro/aplicabilitate-administratie/

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L I  S T A

Obiectivelor de investitii, cit si a celor care sunt in curs de derulare.

  1. Pod peste Crisul Baita in localitatea Cimpani - sursa de finantare O.G. 7/2006 - valoare 516,14 mii lei - finalizat 30.03.2009

  2. Recompartimentare, reabilitare si extindere casa de nunti (anexa aferenta cămin cultural) din localitatea Finate, comuna Cimpani, judeţul Bihor - sursa de finantare Buget local - valoare 413,34 mii lei - finalizat 2010

  3. Foraj de mare adâncime pentru alimentare cu apă potabilă Sat Sighiştel, Comuna Cîmpani - sursa de finantare H.G. 577/1997 - valoare 509,32 mii lei - finalizat 09.06.2011

  4. Lucrări de reparaţii şi ramforsări succesive pe DC 143 (intersecţie DN 75) Hârşeşti- Valea de Sus - sursa de finantare H.G. 577/1997- valoare 454,50 mii lei - termen finalizare 17.09.2011

  5. Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si canal, Com. Cimpani - sursa de finantare O.G. 40/2006- valoare 11.166,49 mii lei - termen finalizare
    30.11.2011

  6. Reabilitare si dotare casa de nunti (anexa aferenta cămin cultural) din localitatea Cimpanii de Sus, comuna Cimpani, judeţul Bihor - sursa de finantare Buget local - valoare 476,75 mii lei - termen finalizare 22.02.2012

sus