Primăria Comunei
Cîmpani
Înapoi la:HomeSunteţi la:DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC
Judet BIHOR, localitatea CIMPANI nr.1 tel: +40 359 170 759 office@primariacomuneicimpani.ro | bec37cimpani@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Consultare Taxe şi impozite ON - LINE
 

     Comuna noastra

 

 

     e-Formulare

 

   Comunicate de Presa

Documente de interes public________Modificată în : 30.01.2013

LISTA CU DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC 

Conform art.5 ,alin.1 ,litera “g” din Legea nr.544/2001


 

1. Legea 215/2001 a administratiei locale;

2. Organigrama Primariei Comunei Cimpani;

3. Regulamentul de Organizare si Functionare a Primariei comunei Cimpani;

4. Programul de functionare al Primariei comunei Cimpani;

5. Programul de audiente al persoanelor din conducerea Primariei comunei Cimpani;

6. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Cimpani;

7. Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice din

    cadrul Primariei comunei Cimpani;

8. Coordonatele de contact a Primariei comunei Cimpani:denumirea,sediul,numerele de 

     telefon,fax,adresa de e-mail,adresa paginii de internet.

9. Bugetul Primariei comunei Cimpani;

10.Bilantul contabil al Primariei comunei Cimpani;

11.Programe  si strategii proprii ale Primariei comunei Cimpani;

12.Lista cu documentele de interes public ale Primariei comunei Cimpani;

13.Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate  de 

     Primaria Comunei Cimpani;

14.Hotararile Consiliului Local Cimpani;

15.Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Cimpani;

16.Componenta nominala a Consiliului Local Cimpani,inclusive apartenenta politica;

17.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Primariei

    Comunei Cimpani;

18.Lista certificatelor de producator eliberate de Primaria comunei Cimpani;

19.Informatii despre programele cu finantare externa;

20.Planul de investitii al Consiliului Local Cimpani;

21.Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/demolare;

22.Lista persoanelor care au depus cereri  de revendicare conform Legii 

     nr.18/1991,art.36,alin.5 si a Legii nr.1/2000;

23.Date privind constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate prevazute

     de art.27,alin.4 din Legea nr.18/1991,astfel cum a fost modificat prin Legea

     nr.247/2005;

24.Actele care au stat la baza constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate

     in conformitate cu prevederile art.12,alin.4 din Legea 18/1991,astfel cum a fost com

     pletata prin OUG nr.209/2005;

25.Lista retelei de invatamant primar si gimnazial al comunei Cimpani;

26.Publicatiile de vanzare bunuri imobile si mobile ,transmise de executorii judecatoresti;

27.Contractele de achizitii publice;

28.Publicatii de casatorie. 

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: