Primăria Comunei
Cîmpani
Înapoi la:HomeSunteţi la:LEGăTURI UTILE
Judet BIHOR, localitatea CIMPANI nr.1 tel: +40 359 170 759 office@primariacomuneicimpani.ro | bec37cimpani@gmail.com